Mô tả công việc

 • Thiết kế hệ thống điện/ hệ thống thông gió ĐHKK, cấp thoát nước, chữa cháy … cho các công trình dân dụng, công trình công nghiệp và các công trình công cộng, nhà cao tầng…
 • Design MEP/ HVAC/ FF for civil & industry projects, high rise building….
 • Có kinh nghiệm trực tiếp tham gia thiết kế phương án, thiết kế kỹ thuật hệ thống điện chiếu sáng, điện động lực, điện nhẹ, hệ thống thông gió ĐHKK, cấp thoát nước, chữa cháy…
 • Experiences in participating basic design, technical design, lighting system, high voltage, extra low voltage, ventilation system, plumbing & drainage, fire fighting system, …
 • Phối hợp với Bộ phận thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu… hoặc các bộ môn liên quan để lập kế hoạch triển khai thiết kế …
 • Coordinate with architectural design, structural design… or related parts to make plan of designing;
 • Xử lý các phát sinh, thay đổi trong quá trình thiết kế, thi công xây dựng công trình.
 • Deal with variation, changing in design, construction processing.
 • Có khả năng quản lý nhân viên trong nhóm, phân bổ công việc cho nhân viên…(với vị trí trưởng nhóm/trưởng phòng)
 • Able to manage a team, assign tasks to team members…(for Team leader/ Manager).
 • Chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng thiết kế, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
 • Take responsibilities of progress and quality of design, able to work independent as well as team work;
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ thiết kế chuyên dụng.
 • Competence of designing softwares
 • Am hiểu các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của quốc tế và Việt Nam…
 • Knowledge of standard in Vietnam and on the world.
 • Lương thỏa thuận theo phạm vi công việc
 • Salary will be negotiated depend on scope of work.

Yêu cầu công việc

 • Kỹ sư MEP
 • Electrical Engineer/ HVAC Engineer/Piping Engineer/ Fire Fighting Engineer / Pumping Engineer
 • Am hiểu các hệ thống M&E khác trong các công trình dân dụng và công nghiệp, như Điện động lực, điện nhẹ, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, điều hòa thông gió, hệ thống chữa cháy, BMS…
 • Aware of M&E systems in industrial and civil building such as high voltage, lighting system, extra low voltage, ventilation system, plumbing & drainage, fire fighting system, BMS
 • Có kinh nghiệm thiết kế MEP, quản lý dự án các công trình dân dụng và công trình công nghiệp.
 • Experiences in M&E design principal, management of industrial and civil projects.
 • Có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên là kỹ sư MEP các dự án lớn (dân dụng và công nghiệp).
 • At least 5 year experiences as MEP Engineer of large project (civil and industrial projects)
 • Sử dụng được tiếng Anh trong công việc (tối thiểu đọc hiểu bản vẽ).
 • Able to speak English (at least can read and understand drawings)
 • Độ tuổi: 27 - 45
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Liên hệ

Mrs. Hoàng

Mức lương

   570 - 1750 USD

Địa điểm

   Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn

   12-09-2017

Tags

   Xây dựng