Mô tả công việc

- Cập nhật, kiểm tra, ghi chép số liệu và hạch toán kế toán theo phân công.

- Tiếp nhận, kiểm tra, soát xét tính hợp pháp của hoá đơn, chứng từ.

- Cập nhật thông tin vào sổ sách kế toán, chứng từ ghi sổ theo chế độ kế toán.

- Lập các hoá đơn bán hàng, phiếu thu, chi cho khách hàng và nhà cung cấp.

- Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định.

- Lập báo cáo thuế, sử dụng hoá đơn và các báo cáo khác theo yêu cầu.

· Tham gia quản lý quỹ tiền mặt, thực hiện các thủ tục thu chi và thanh toán:

- Hỗ trợ thủ quỹ thu chi, kiểm đếm tiền mặt trong quỹ.

- Thực hiện các thủ tục nộp, rút tiền mặt tại ngân hàng.

- Thực hiện đối soát, thanh toán và thu hồi công nợ với các đối tác theo quy định.

- Thực hiện chi trả lương theo quy định.

· Thực hiện các công việc khác:

- Phổ biến, hướng dẫn các phòng ban thực hiện các đúng trình tự, thủ tục thanh toán, tạm ứng…

- Giải trình số liệu theo yêu cầu của cơ quan kiểm toán, thuế.

- Phối hợp với đồng nghiệp thực hiện các công việc của phòng.

- Thực hiện chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc theo quy định.

- Làm các công việc do kế toán trưởng và ban giám đốc phân công.

Yêu cầu công việc

- Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật: Cao đẳng
- Yêu cầu ngành nghề : Kế toán
- Nhanh nhẹn, trung thực, cầu tiến

Liên hệ

MS Duyen- Bộ phận HCNS

Mức lương

   5000000 - 7000000 VNĐ

Địa điểm

   Vĩnh Phúc

Ngày hết hạn

   30-10-2017

Tags

   System Engineer