Mô tả công việc

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan trong nhà máy tiến hành các công việc sau:
+ Xây dựng nội quy,quy trình, biện pháp bảo đảm HSE, phòng chống cháy nổ trong nhà máy;
+ Quản lý theo dõi việc đăng ký, kiểm định các máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về HSE;
+ Xây dựng kế hoạch HSE hằng năm và triển khai đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch; đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;
+ Tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định về HSE của Nhà nước, của cơ sở lao động trong phạm vi nhà máy;
+ Tổ chức huấn luyện về HSE cho công nhân viên nhà máy;
+ Lên kế hoạch và tiến hành đánh giá công tác HSE định kỳ và đảm bảo rằng mọi bộ phận/ phòng ban tuân thủ đúng mục tiêu HSE đặt ra.
+ Quản lý và theo dõi tình hình thương tật, bệnh tật phát sinh do nghề nghiệp; đề xuất với Ban giám đốc các biện pháp quản lý, chăm sóc sức khỏe lao động.
+ Tìm giải pháp trong trường hợp xảy ra sự cố tai nạn lao động hoặc sự cố về môi trường
+ Xây dựng kế hoạch đào tạo quản lý HSE cho cán bộ các bộ phận/ phòng ban liên quan.
+ Quản lý các nguồn tài nguyên trong nhà máy: nước thải, khí thải, bụi, chất thải rắn....
+ Quản lý và phát triển các phương án giảm thiểu ô nhiễm và ngăn ngừa ô nhiễm.
- Viết các báo cáo hàng tuần về HSE cho Ban giám đốc; và các báo cáo HSE đến cơ quan quản lý Nhà nước.
Tổ chức, điều khiển các cuộc họp HSE nhằm trang bị và phổ biến các kiến thức và quy định về HSE cho cán bộ công nhân viên nhà máy.
- Đề xuất với Ban giám đốc biện pháp khắc phục các tồn tại về HSE
- Chế độ ăn giữa ca
- Chế độ phép năm
- Chế độ bảo hiểm theo luật định (BHXH, BHYT, BHTN,...)
- Chế độ du lịch hàng năm
- Thưởng lễ, tết
- Lương tháng 13

Yêu cầu công việc

- Trình độ: Đại học
- Chuyên môn: Không yêu cầu
- Kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Liên hệ

Mr Thiện

Mức lương

   880 - 1100 USD

Địa điểm

  

Ngày hết hạn

   22-11-2018

Tags

   Dược Phẩm, Công nghệ sinh học