Việc làm tại Công Ty TNHH Vina Genuwin

Công Ty TNHH Vina Genuwin

Giới thiệu:
Công ty TNHH Vina Genuwin được thành lập vào ngày 19/08/2003, là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, lĩnh vực kinh doanh chính: sản xuất và kinh doanh phần mềm, dịch vụ giải pháp công nghệ và mạng, thực hiện gia công phần mềm, hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì hệ thống
Thành viên:

Liên hệ:

Ms. Mai

Địa chỉ:

Phone: